خدمات پرستاری در منزل

نوار قلب – تزریقات – وصل سرم – پانسمان – سونداژ مثانه – گذاشتن لوله معده – تنقیه – ساکشن – بخیه

ادامه مطلب
تماس با مرکز سلامت ایرانیان