سونوگرافی در منزل

انجام سونوگرافی در منزل توسط پزشک متخصص ، سونوگرافی شکم و لگن ، سونوگرافی داپلر ، سونوگرافی …

ادامه مطلب

ویزیت پزشک در منزل

ویزیت پزشک عمومی در منزل ، ویزیت پزشک متخصص در منزل

ادامه مطلب
تلفن مرکز سلامت ایرانیان: 1756