ویزیت پزشک در منزل

ویزیت پزشک عمومی در منزل ، ویزیت پزشک متخصص در منزل

ادامه مطلب

اکوی قلب در منزل

انجام اکوکاردیوگرافی قلب در منزل بیماران

ادامه مطلب

سونوگرافی در منزل

انجام سونوگرافی در منزل توسط پزشک متخصص ، سونوگرافی شکم و لگن ، سونوگرافی داپلر ، سونوگرافی …

ادامه مطلب
تماس با مرکز سلامت ایرانیان